deredactie.be - DISCUSSIE

Wordt er te makkelijk van partij veranderd?

28 / 12 / 2011
Pol Van den Driessche heeft het pas gedaan, of juist niet. Ludo Van Campenhout deed het. Ergün Top dacht eraan. Eerder dit jaar zette Karim Van Overmeire de stap. Jürgen Verstrepen deed het al wat langer geleden. Mindere goden van Vlaams Belang volgden. Ludo Sannen deed het, en Fatima Bali. Bert Anciaux en wijlen Marie-Rose Morel. Jean-Marie Dedecker deed het zelfs twee keer: van partij veranderen.

In een nog wat verder (maar niet zo ver) verleden verspreiden kopstukken van de geëxplodeerde Volksunie zich in alle richtingen, meestal in de richting van de pas opgerichte VLD. Pierre Chevalier kwam van bij de SP.A. Annemie Turtelboom van bij de CVP. Het was een hele golf.

Er lijkt nu, tussen de vorige federale verkiezingen en de komende gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe golf aan de gang.

Er kunnen wat redenen worden opgesomd om het geweer van schouder te veranderen: onvrede over de ideologische koers, persoonlijke wrijvingen, “afdrachten” aan de partij, weinig of geen toekomstperspectieven (een slechte plaats op de kieslijst, bijvoorbeeld.)

Aan de zwevende kiezer zijn we inmiddels gewend. De zogenoemde “volatiele” kiezer, die van partij naar partij hopt, of van kopstuk A naar tenor B, is in de laatste week van de campagne vaak de inzet van de kiesstrijd. Maar wat moeten we denken van mandatarissen die voor de ene partij verkozen zijn (geweest) en al dan niet na verkiezingen voor een andere formatie kiezen? Zijn ze nog geloofwaardig? Of siert het hen net dat ze de moed hebben om van partij te veranderen? Maar hadden ze dan vroeger niet beter moeten nadenken?

Wat denkt u ervan: wordt er te gemakkelijk van partij veranderd?

Uw beschaafde en doordachte mening is welkom.

@Allen: deelnemen aan dit debat impliceert dat u instemt met de regels voor deelname aan onze discussieforums; lees dus de regels - mod

78 Antwoorden op “Wordt er te makkelijk van partij veranderd?”

 1. benny Zegt:

  Niemand is verplicht van steeds bij één en dezelfde partij te blijven.Als men zich niet meer kan vinden in zijn huidige partij dan heeft iedereeen het recht van andere”oorden” te gaan opzoeken. Alleen zou men het mandaat moeten terug geven aan de partij waar je als kandidaat op die lijst werd verkozen.Overstappen én je mandaat behouden om op “een ander” te gaan zetelen zou niet mogen. Dat is u kiezers bedriegen.Maar ik stel vast dat tot hier toe nog geen enkele partij daaromtrent al ooit een iniatief heeft (durven) genomen om dergelijke praktijken onmogelijk te maken.soms heeft het ook te maken met eigenbelang. Kandidaten die een mindere plaats krijgen op de lijst kijken dan soms ook uit naar een andere partij waar men hun een betere plaats kan aanbieden. Het is aan de kiezer dan om te oordelen of die kandidaat hun vertrouwen waart is.

 2. Jan Zegt:

  Ik denk dat het makkelijk veranderen van partij door een deel van onze poltieke kaste niets meer of niets minder dan een indicatie is van het opportunisme dat bij deze lieden leeft.

  Niet het sociaal engagement, de overtuiging of de ideologie tellen niet voor hen, maar het persoonlijke gewin. We spreken niet langer over de verkozenen des volks, maar zij die door het volk werden verkozen en na de verkiezingen het volk liefst zo snel mogelijk vergeten.

  Voor de kiezer is dit nét even anders. Hij kiest voor een partij of persoon en heeft de luxe om hen te beoordelen/afstraffen bij de volgende verkiezingen. Het is alleen spijtig dat de populistische partijen hier voorlopig alleen garen van weten te spinnen.

  Terug naar de politici: het feit dat de meesten van hen kiezen voor partijen die aan de winnende hand zijn, mag toch gerust een indicatie van opportunisme genoemd worden, niet?

 3. A.L. Zegt:

  In principe heb ik hier geen probleem mee. “De kiezer” verandert ook regelmatig van gedacht en stemt op een andere partij alnaar gelang de politieke situatie. Vaak stemmen we ((on)(bewust)) op een andere partij net omdat die meer kans maakt mee beleid te voeren en niet uit ideologische overtuiging of “voortschrijdend inzicht”. Kuddegedrag komt even vaak of zelfs vaker voor bij de kiezer …

  Het staat de kiezer enigszins vrij om niet op een zogenaamde overloper te stemmen. Vaak zijn het prominenten en worden ze op eigen kracht verkozen obv hun massa voorkeursstemmen en hoef je je dus niet slecht te voelen dat jouw lijststem bij hen terecht zou komen.

  Persoonlijk zou ik wel geen stem kwijt willen aan kandidaten die uit andere dan ideologische (voortschrijdend inzicht is een mooie benaming ook al klinkt dit goedkoop) overtuiging naar een andere partij over stappen. Dat neemt niet weg dat politici gerust mogen veranderen van partij, ook al zijn ze bij mij persoonlijk na een tweede switch hun geloofwaardigheid kwijt. Je kan namelijk moeilijk hard maken dat je 2-3 keer van diepe ideologische overtuiging overstapt….

  Nog een kleine noot, heb wat gegoogled en wat bleek: bitter weinig oud-ministers of hoge mandatarissen maken een switch naar een andere partij. Deze eenvoudige steekproef doet me toch vermoeden dat de meeste overstappen gebeuren vanuit bekommernis om de eigen politieke toekomst: “ik ga men plek verliezen, ik ga nooit minister worden in partij x dus ga ik naar partij y overstappen” is vrees ik dus de algemene teneur.

  Maar nogmaals, als de kiezer van gedacht mag veranderen mag de politicus dat ook . . .

 4. P. Smets Zegt:

  @ Jan

  “het feit dat de meesten van hen kiezen voor partijen die aan de winnende hand zijn, mag toch gerust een indicatie van opportunisme genoemd worden, niet?”
  Inderdaad, denken we maar aan ene zekere Siegfried Bracke die komt van een partij waarvan ik de naam vergeten ben, en ene zekere Jan Peumans, die zijn politieke loopbaan begon bij AMADA. Dat is pas een ideologische ommekeer !?!

  Walgelijk vind ik het, die tafelspringerij.

 5. Felicien Manon Zegt:

  De partijhoppers en ook de schijnkandidaten moeten eruit! Deze opportunisten en politieke vals-spelers denken enkel aan hun carrière en geven een zeer nefast signaal naar de kiezer toe.
  Niet verwonderlijk dat 16,5 procent van de kiezers bij de laatste verkiezingen thuis zijn gebleven of een blanco of ongeldige stem hebben uitgebracht. Als men die apathie zou vertalen in een politieke fractie, dan zouden er in het parlementaire halfrond heel wat zetels leeg blijven.

 6. Bob Spaenhoven Zegt:

  Een partij is een programma. De versnippering van partijen heeft er toe geleid dat de programma’s verwateren omdat de partijen compromissen moeten sluiten en zich dus niet aan hun programma houden. Alle partijen worden centrumpartijen met een neoliberaal programma onder druk van “Europa en de Markten”. De beleidsprogramma’s beginnen dus in de praktijk allemaal dezelfde te lijken.

  De Media refereren niet meer naar het programma’s maar naar de BV’s als ijkpunt of naar internetpeilingen en Twitterberichten. Jullie journalisten zijn daarvoor verantwoordelijk. En dan maar zeuren over individualisme en generatie kloven, over de zelfmoordcijfers in West Vlaanderen, over de shopping van Vandendriessche, over de gedeeltelijke mislukte staking en de miserie van de treinreizigers of over de files, de vergrijzing, de pensioenen, de klimaatopwarming en de angst die onze maatschappij gijzelt tijdens de Kerstperiode.

  J

 7. Koen van Hees Zegt:

  Gewoon blijven zitten en wachten tot uw partij verandert, kan ook…

  In Antwerpen hebben we alvast ons mystiek huwelijk, waarbij SPA en CD&V in elkaar verdampen.

 8. Dirk A Zegt:

  De kiezer kan vrij snel op een andere partij stemmen, omdat hij de nood aanvoelt dat een andere politieke koers moet gevaren worden. Tegenwoordig wordt zijn voorkeur om te wijzigingen vaak geminimaliseerd en doet men het af als een mode grill. Niets is minder waar natuurlijk, de kiezer is niet dom. De kiezer verandert niet drastisch van persoonlijkheid. Integendeel, hij is politiek bewust en kan aardig argumenteren waarom hij op de nieuw gekozen partij zal stemmen.
  Een partij daarentegen, is een groot log ding met grote weerstand voor verandering en kan niet onmiddellijk van koers wijzigen. Immers niet alle partijleden kunnen zich zomaar in een nieuwe ideologie inpassen.
  Vandaar, ik heb geen enkel probleem dat politici van partij veranderen, zolang ze maar voldoende gescreend worden door de nieuwe partij.

 9. dirk de vrieze Zegt:

  Ja, het valt op dat er weinig’overlopen’naar de SPa en de CD&V. Hoe zou dat komen? Misschien hebben die partijen hun toekomst achter zich? Waren ook een vermelding waard geweest: de honderden die voornamelijk van VLD naar LDD overstapten. Het is ook opvallend dat diegenen die nu hardst tegen NVA schoppen zedig zwegen toen de VLD na haar oprichting wel de ark van Noë leek. Alles samen is het aantal overlopers naar de NVA bijna niets en zijn het mensen die al lang Vlaamsgezind waren. Pol Vandendireissche moet belgicisten blijkbaar veel pijn doen want ze blijven zijn overstap oprakelen. Misschien omdat ze beseffen dat de bevolking de besparingen en de hypocrisie beu is en NVA de 40% en meer op een been haalt.

 10. Bruwiers Ives Zegt:

  Beroepspolitici willen verkozen worden, ze willen zetelen in het parlement en liefst in hun ‘eigen’ partij, en als het moet in een andere.
  De partijen zelf zijn ook op zoek naar ‘talent/stemmentrekkers’ liefst binnenhuis en als het moet elders.

  Het is lovenswaardig dat mensen als Frank VDB de politiek vaarwel zeggen en hun geluk elders opzoeken, buiten de politiek. Frank kon makkelijk een zitje in het parlement bekomen, maar stelde vast dat het buiten een vast inkomen een doodlopende straat was.

  Uiteindelijk beslist de kiezer.

  Is het ‘overlopen’ een zonde dan wel één van de vele zonde’s die een politici kan begaan. Persoonlijk laat het me koud, het politieke stelsel is als de kerk, het is niet omdat men in een andere parochie gaat prediken dat het daarvoor beter is/slechter.

 11. Albrecht Zegt:

  In princiepe zou dat alleen mogen/kunnen uit onvrede met de partijlijn. Niet om puur persoonlijke redenen. En zomaar direct overstappen naar een andere partij kan niet. Niet vergeten dat men bij de “oude” partij is verkozen ook dank zij de financiële inzet (propaganda enz.) van die partij en dank zij de persoonlijke inzet van vele propagandisten (bussen v

 12. guido Zegt:

  Dan vraag je je af of hun politieke overtuiging wel gemeend is. Allerlei drogredenen opvoeren om zich te verantwoorden. Er is gewoon geen schaamte meer.

 13. Albrecht Zegt:

  (vervolg)… inzet van propagandisten (bussen van folders , aanplakken van affiches enz.). Men kan dus nooit beweren dat het bekomen mandaat “eigen bezit” is. Indien iemand niet langer akkoord kan gaan met de partijlijn, dan geeft die het mandaat terug; of die gaat zetelen als “onafhankelijke”.
  Wie meer dan eens zo’n overstap maakt, mag wel verdacht worden van weinig (geen?) ideologie maar van heel veel eigen belang.

 14. C. V. Zegt:

  De kiezer moet maar uitmaken wat ie daar mee doet, het gebeurt zoals gezegd bij alle partijen. De politiek als geheel wordt er wel door geschaad uiteraard.

  @Jan

  U zegt: “Voor de kiezer is dit nét even anders. Hij kiest voor een partij of persoon en heeft de luxe om hen te beoordelen/afstraffen bij de volgende verkiezingen. Het is alleen spijtig dat de populistische partijen hier voorlopig alleen garen van weten te spinnen.”

  Hoe kan ik bij de volgende federale verkiezingen meneer Di Rupo afstraffen?

 15. Jan Zegt:

  @ dirk de vrieze: Pol vandendriessche draait de kiezer en de democratie een rad voor de ogen: hij raakte niet meer verkozen bij de CD&V en ging zich daarna “bezinnen” bij de VTM, van zodra het smet van niet verkozen te geraken een beetje afgewassen was, begon hij terug te onderhandelen met CD&V én NVA.

  Hij heeft gewoon gekozen voor de partij die hem de beste plaats op de lijst gaf. Is dat geen plat opportunisme dan? En nadat je niet meer verkozen geraakt (lees afgestraft door de kiezer), het nog eens proberen bij een andere partij.

  Die man heeft gewoon lak aan de mening van de kiezer en denkt alleen maar aan z’n postje.

 16. Wilfried Zegt:

  Overlopers zijn ordinaire postjespakkers.
  Men wordt verkozen voor partij A omdat men de waarden van die partij vertegenwoordigt en uitdraagt.
  De overloper bedriegt zijn kiezers door nu plots voor een andere partij te kiezen. Hij moet bijgevolg zijn mandaat inleveren bij de partij, en ook niet zetelen als valse onafhankelijke, want dat is niet waar zijn kiezers hem/haar voor gekozen hebben.
  De overloper verliest, gelijktijdig met zijn ontslag, ook al zijn rechten, voordelen en prioriteiten verbonden aan een mandaat.
  De overloper moet de test van de volgende verkiezingen doorlopen alvorens een nieuw mandaat op te kunnen nemen.
  Dat de kiezer zijn stemgedrag aanpast, is zijn goed recht als die zelfde kiezer ontevreden is over het gevoerde beleid van zijn partij.
  Verkozenen staan ten dienste van de kiezer, en niet omgekeerd.
  Dat partijen hier geen standpunt durven innemen, is des te verwerpelijker. Het getuigt alleen hoe pervert politiek kan zijn.

  Zelf stem ik NOOIT voor overlopers.

 17. Festraets Zegt:

  Beste,
  Veranderen van Partij moet kunnen, gezien de standpunten van een andere partij beter kan passen bij hun eigen standpunten en zij zich daardoor beter vereenzelvicht voelen.
  Bij een partij gaan met de bedoeling om ze een sociaal inzicht te geven met de bedoeling dat zij dat zouden opnemen en hun programma aanpassen zit er bij partij x niet in, dus kan men er best van al terug uitgaan en kiezen voor een wel sociale partij !.
  Doch: om een partij te vinden die: echt sociale partijpunten wil doordrukken en ze ook durft te verdedigen met vuur en vlam, moet men de standpunten goed onderzoeken.
  En de kleine partijën;
  Deze partijën zijn niet democratisch toegelaten door de bestaande grotere partijën wegens boycot kiesdrempel maatregel van ? 5 percent of ? meer.
  Waar blijft de democratie?????????.
  Jean.

 18. René Lenaerts Zegt:

  Recent is het mode om voor een bekende smoel te kiezen, eerder dan voor een idee of en programma. Vandaar dat politiek meer een kwestie is van personlijke bekendheid dan van standvastigheid. Het zijn dus zowel de partijen die naar personen hengelen als de personen die naar een succesrijke partij willen om den brode.
  De kiezer moet hierin klaar genoeg zien om zich niet te laten bedotten, maar ik geef iedereen de bedenking mee dat politiek een hondenstiel is. Dat wil zeggen dat het er vol loopt met keffers die de burger in de enkels bijten via betutteling, maar ook met hyena’s en wolven die enkel biefstuk naar het eigen hol slepen. Aan de kiezer om de St- Bernardshonden eruit te halen.

 19. Mie D. Zegt:

  Wat een geluk dat we nog de vrijheid hebben om van gedachten en van partijen te veranderen !
  Wat kan daar nu verkeerd aan zijn dat iemand 15 jaar geleden graag oranje zag,….en 5 jaar later blauw,…..en nog eens 5 jaar later groen,…..en nu de voorkeur geeft aan geel.?????
  Inderdaad, alleen die oubollige, verstarde politieke krokodillen veranderen nooit, en houden angstvallig en halsstarrig vast aan hun “eigen” mening, en luisteren nooit naar de stem van de kiezer.
  …….alléén de zotten veranderen niet van gedachten……..zegt men bij ons……

 20. Igor Françiscus Maria De Rycke Zegt:

  Geen sympathie voor Pol Van den Driessche, wel leedvermaak want hij zal de NVA beschadigen, meer dan winst opleveren.

 21. RL Zegt:

  Moderator proficiat dit is pas een goede vraag!
  Somige van die zogenaamde politiekers zijn als verwende kleine kinderen als ik mijn goesting niet krijg dan ga ik maar op een ander.
  Als we spreken van scheinheiligheid wel dit is er een passend voorbeeld van .
  En er zijn er veel van hoor als we niet moesten gaan kiezen ge zou wat zie hoor.
  Voor het geld danst den beer weet ge wel.Ik tracht me in te houden en beleefd te blijven.

 22. Luc A. Jacobs Zegt:

  Wat hun beweegredenen zijn weet ik niet, maar als bv. leden van cd&v, sp.a of vld zich niet kunnen vinden in de mate van toegevingen die hun partijen federaal hebben gedaan, dan is dat iets wat ik zou kunnen begrijpen. Het gaat er niet alleen om wat zwart op wit het partijprogramma van hun huidige of vorige partij is, maar het gaat er ook om hoezeer die partij-collega’s (of beter gezegd: de meerderheid of de machtigsten ervan) bereid zijn om zich in te zetten voor dat partijprogramma, die eigenlijk een soort samenwerkingsafspraak tussen alle partij-leden is. Een probleem is eventueel dat partijen in dat programma niet altijd definiëren wat hun tweede keuze is: “wat kiezen ze als ze niet krijgen wat ze willen, wat is de grens waar ze niet onder gaan”, en kunnen de partij-leden zich inhoudelijk ook in die tweede keuze vinden?

 23. marc de ruyck Zegt:

  Zelf ben ik als kiezer aan miin vierde partijkeuze en ken persoonlijk iemand die al vele jaren kandidaat is bij de Vld en die als hij niet op zichzelf kan stemmen voor de NVA stemt. Dat lijkt me wel een probleem.

 24. Verstegen J. Zegt:

  Tuurlijk mogen zij veranderen van partij. Wel met de regel dat zij dit doen net voor de verkiezingen. Ik erger pas als ze meerdere functies bekleden ( yep, incl. Prive).

 25. Valentijn Zegt:

  Het is wel erg duidelijk dat :
  1. het overstappen puur individueel opportunisme is (het valt inderdaad op dat niemand naar ‘verliezende’ partijen gaat). P.VDD zou geloofwaardiger zijn moest hij helemaal niet de 1ste plaats op de lijst krijgen, maar ergens in het midden vb.
  2. de partijen blijkbaar inwisselbaar zijn geworden.

  Wat ik wel erg vind is dat ‘journalisten’ waarvan ik dacht en hoopte dat ze mij ‘objectieve’ informatie gegeven hadden al die jaren naar een partij overstappen. Voor mij is dat vooral het failliet van de journalistiek. Als ik een boutade mag gebruiken : “… wie gelooft die mensen nog …’ . Ik voel mij in elk geval heel hard bedrogen door ‘de journalistiek’.

 26. RL Zegt:

  Als we niet verkozen geraken op plaats A dan (schijn)verhuizen we maar naar plaats b, alleen de kiezer kan maar beperkt kiezen in zijn omgeving en als daar geen bekwame mensen tussen zitten zijn de kiezers de klos.
  En inderdaad de oude krokodillen blijven bij hun mening maar daar weet ge tenminste van wat ge er aan hebt.
  Dit kan niet zo van de windhanen in de politiek gezegd worden,o ja tip misschien een coalitie smeden is ook nog een mogelijkheid om erbij te blijven hé.
  en als dat niet lukt Midden in een legislatuur stoppen en de fakkel doorgeven aan vriend kan ook nog hoor.

 27. Wim H Zegt:

  Wat kan je doen als verkozene als het partijbestuur het noorden kwijt is of het eigen programma afzweert? Blijven zitten of het opstappen. En dan kan je de vraag stellen wie de grootste opportunisten zijn, diegene die blijven zitten of diegene die vertrekken.

 28. Dominique Viaene Zegt:

  @Viaene: naast de kwestie - mod

 29. DannyD Zegt:

  Waarom ook niet hé, toch wanneer het gaat om onverzoenbare meningsverschillen. Als men enkel van partij verandert om zich van één of ander postje te verzekeren, dan stel je als politieker niet veel voor. Dan zit men in de politiek voor eigen gewin, en niet om het land te dienen. Misschien kan je politieke wereld op dat vlak beter vergelijken met - en beschouwen als de bedrijfswereld. Daar verander je ook van bedrijf als je elders meer verdienen kan of een hogere functie krijgt. En aangezien de meeste politici in de bedrijfswereld zitten of hebben gezeten, is het niet meer dan logisch dat ze die cultuur met zich meenemen naar de partijpolitiek.
  Kunnen we niet beter overstappen naar 2 of 3 landelijke partijen en in het parlement een federale minister hebben bevoegd voor gans het land, met 2 onderministers voor respectievelijk Vlaanderen en Wallonië-Brussel? Simpel is altijd het beste.

 30. RL Zegt:

  Danny mijn steun heb je dit zou pas zinvol zijn en tevens en serieuze besparing.
  ook zou men beter kunnen beoordelen op de gemaakte beloftes en behaalde resultaten.=meetbaar resultaat.
  en de kiezers laten kiezen over het ganse land hé
  nu lopen de politiekers maar over omdat de ideologie ?niet meer overeenstem met de hunne maar dit is onmeetbaar.
  in een bedrijf beoordeeld men op de behaalde resultaten niet?

 31. Pascal L Zegt:

  @Pascal L. : naast de kwestie - mod

 32. Bonduel Marc Zegt:

  Pol Van den Driessche blijft voor mij voor alles wat hij doet vooral de man van “net niet”. Als je de namen bekijkt van de belangrijkste kazakkendraaiers dan zijn het meestal grote monden, maar voor het merendeel losers.

 33. P. Smets Zegt:

  @ C.V.

  “Hoe kan ik bij de volgende federale verkiezingen meneer Di Rupo afstraffen?”

  Door een federale kieskring in te voeren.

 34. Steve De Pooter Zegt:

  In dit politieke landschap schrik ik er niet van dat mensen overlopen alsof het een lieve lust was… er zijn zoveel partijen die nauwelijks van elkaar verschillen qua programma en overtuiging.Zelfs binnen de partijen heb je bijna kompleet tegenovergestelden,nl een rechtsere en linksere vleugel,waarvan de ene zijn linksere vleugel dicht tegen de andere zijn rechtervleugel hangt en omgekeerd. Uiteindelijk tappen ze allemaal uit meerdere zelfde vaten,zo erg zelf dat ze in sommige steden samen naar de verkiezingen gaan om Zoals hierboven reeds gezegd,we zouden beter een federale kieskring invoeren met een beperkt aantal nationale partijen met een duidelijk eigen programma zodat de kiezers klaar en duidelijk weten voor wie ze kiezen en welk programma ze gerealiseerd willen zien.Verkiezingen met een eerste en een tweede ronde en een regering gevormd door de overwinnaar,zodat die een duidelijk mandaat krijgt en het geen 540 dagen moet duren om tot een regering te komen.
  Diegenen die tot hiertoe zijn “overgelopen” zijn in wezen niet te ver afgeweken van hun waarden en principes,al is er wel een stevig vleugje opportunisme te bespeuren in hun keuzes.Ik zou me pas echt vragen gaan stellen als er een socialist naar VLD,NVA of VB overloopt of visa versa.Aan de andere kant denk ik dat iedereen die plots van partij veranderd een beetje aan politieke zelfmoord doet of toch op z’n minst een stevige degradatie ondergaat,ook al veschijnt hij bovenaan een andere lijst. de politiek geniet nu al van weinig geloofwaardigheid en dit soort van praktijken doet er allemaal niet veel goed aan.

 35. Roger Vanthillo Zegt:

  Een ezel stampt zich geen twee keer aan dezelfde steen. Als een partij zijn ideologische mening zodanig bijstelt is er geen reden om bij die partij te blijven. Bracke was ooit socialist, maar zijn overstap zegt misschien meer over SP-a dan over Bracke. Iedereen heeft dus het recht, ook als mandataris, zijn mening te herzien en zich ernaar te gedragen. Wel akkoord dat men als mandataris zijn mandaat moet teruggeven en zich bij een volgende gelegenheid dan maar kandidaat moet stellen bij zijn nieuwe partij. Het gebeurt zelden, en ieder partij heeft hier boter op zijn hoofd.

 36. bernard marc Zegt:

  Partijtje hoppen is een ziekte in Belgie maar er is een remedie.Schaf de kiesplicht af en er komen burgers stemmen inplaats van kiesvee nu!

 37. Jef Keymeulen Zegt:

  Als de kiezer van partij mag veranderen, waarom de mandatarissen dan niet?

  De maatschappij evolueert, partijen passen zich al dan niet aan. Na bijna 2 eeuwen Belgische staat zit er voldoende sleet op om de politiek grondig te herstructureren. Mijn inziens zou men al wat zijn roots in het vorige millennium heeft moeten vergeten en zich volledig concentreren op het nieuwe millennium. De kaarten liggen helemaal anders, de politiek moet lokaal gericht zijn, maar wel wereldwijd.

 38. benny Zegt:

  @bernard.Er is belange geen “kiesplicht”. En iets wat er niet is kan men bij mijn weten moeilijk afschaffen.Er is wel een “opkomstplicht”. Men moet zioch melden in het voor u aangewezen stemlokaal en stapt ge het daarna af zonder het bolletje te kleuren is er geen enkel probleem. verder nog prettige eindejaarsfeesten.

 39. Koen van Hees Zegt:

  Waar ik eerder moeite mee heb is partijen die hun kiezers verloochenen. Meestal door zichzelf te verloochenen.

  Waar ik ook grote moeite mee heb is de zelfbediening. Een hoop zeer goed betaalde posities in structuren die allemaal door onze centen worden betaald, is alleen beschikbaar voor trouwe - ja, trouwe - partijsoldaten. En die trouw, is dat trouw aan jezelf? Welnee.

  Dat een politicus een ander vehikel, een andere werkgever uitzoekt, met een andere ideologische onderstroom en eventueel een andere interne code of conduct, vind ik helemaal niet erg. Zolang ik van partij mag switchen, mogen zij dat ook.

  Maar dat het landschap bevolkt wordt door partijen en politici die net als domme NV’s hun aandeelhouders - zichzelf - belonen belangrijker vinden dan klanten te werven én te verzorgen.

  Het is daarom dat we van die mantra “verkiezingen = democratie” af moeten en (weer) meer inspraak in onze stammentwisten moeten toelaten. Meer directe democratie, meer nood aan uitleg van de heilige plannen, pakketten, postjes, en prutswetten die nog voor ze kracht van wet zijn, weer moeten worden geamendeerd. Meer kwaliteit.

  En dat, vrees ik, is alleen maar haalbaar als wij, u en ik, meer aandeelhouderschap durven eisen.

  Voila mijn goede voornemen.

 40. bernard marc Zegt:

  Benny@ schaf dan de opkomstplicht af en dan kunnen we gaan stemmen zoals 95% van de wereld in volle vrijheid.

 41. Koen V. Zegt:

  Voor zover ik weet, wonen wij in een vrij land….

 42. maes renaat Zegt:

  Ik ben méér voor programma’s dan voor partijen, de inhoud is toch wel belangrijker.
  Maar als je je dan toch verkiesbaar opstelt voor, met een partij, dan moet je wel je termijn uitdoen.
  n dan toevallig overstappen naar een andere partij, met quasi zekerheid dat het net die is die vele stemmen zullen halen, lijkt me dan wel hypocriet.
  Net zoals de partijen van die bv’s binnenhalen, om kiezers te winnen.
  Daardoor krijg je geen politiekers, maar een feesttent.
  Ik dacht dat politiek bedrijven, wel iets anders inhield.
  Jammer dat het zo moet gaan, en dat zovelen daar in trappen, in een val die op termijn de politiek alleen maar benadeeld.
  Je hebt zovele voorbeelden van “onkundigen”, dus beter stoppen daarmee.
  En ook het symplistische en leugenachtige zou mogen verdwijnen.
  In reclame op tv of in andere pers mogen wettelijk geen leugens staan, dus vind ik dat in uitspraken, en programma’s van partijen, dezelfde wet mag gelden.
  -Walen zijn geen dieven
  -walen zijn geen luiaards
  meneer de wever
  -vreemdelingen zijn geen criminelen meneeren en vrouwen van vlaams belang
  nva is niet de grootste partij van belgie: wel de socialisten
  enz…….
  Wie steelt trouwens: is het rechtvardig dat de meesten onder ons werken voor 1200 euro per maand, terwijl anderen, zoals politici het tienvoudige mee naar huis nemen.
  En dan maar roepen dat er moet bespaart worden.
  Zoveel van die acteurs in de politiek, die zich rijk maken ,door alleen wat theater te komen spelen. Door zo hard te roepen, dat men ze nog gaat geloven.
  Brood en spelen nietwaar.
  Diegen die hun job wel goed doen: doe voort, maar wees een beetje rechtvaardiger, als het er op aankomt om je loon op je rekening te laten storten.
  En aub, kom niet af met “verantwoordelijkheid”: iedereen heeft evenveel verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn job, zijn gezin, zijn wereld waarin hij of zij leeft

 43. Hugo Vanderhoeven Zegt:

  De overlopers kiezen altijd voor vermeende winnaars, wat naar opportunisme riekt, en steken de trouwe aanhangers van een partij altijd voorbij, wat naar macchiavelli stinkt.

 44. SL Zegt:

  Even terzijde, maar toch…
  Vroeger kon men , althans in de gemeenteraadsverkiezingen, panacheren.
  Panacheren is stemmen op verschillende lijsten, dus stemmen op die mensen die men bekwaam acht.
  Ik vermoed dat dit afgevoerd werd wegens de immense moeilijkheden bij het stemmen tellen.
  Maar nu beschikken wij over computers, die met panacheren geen enkel probleem hebben.
  Het is toch Godgeklaagd dat men , door te stemmen op één lijst, onrechtstreeks ook zijn stem geeft aan mensen die totaal onbekwaam zijn om te besturen.
  Momenteel heerst de particratie, of niet soms?

 45. deloof Zegt:

  Dhr Pol Van den Driessche is wel een gemeend vriendelijk, humoristisch, bekwaam mens, en een gegeerd ..stemmentrekker.
  Tot nu toe is hij er echter niet in geslaagd om beleidsverantwoordelijkheid te mogen opnemen.
  Hoe komt dat toch ?
  Zou hij het kunnen of kan hij het niet ?
  Wat blijft er over van ideologie als men een coalitie moet vormen in een stad als Brugge.
  Maar uiteindelijk, waar staat Pol eigenlijk voor. Een ding is zeker, Cercle Brugge.
  Terug van weg geweest ? Wat heeft hij ondertussen geleerd ?
  We zullen het weten bij de eerst volgende gemeente-verkiezingen. Ja, nog zo lang wachten.

 46. Chris Zegt:

  maes renaat Zegt: 01/01/2012 om 11:28

  Renaat,

  Verschillen in loon zullen er altijd zijn. Ik neem mijzelf als voorbeeld: ik vind het misschien ook niet leuk vinden dat een specialist dokter behoorlijk meer verdient dan ikzelf. Ik heb daar echter geen probleem mee: had ik ook maar voor dokter moeten studeren ipv ingenieur.

  En indien ik niet door moeder natuur begiftigd werd met studeertalenten: ik vind het misschien ook niet leuk dat een zelfstandig loodgieter, timmerman,….meer verdient dan ikzelf. Ik heb ook daar geen problemen mee: ik kon ook loodgieter worden.

  Het grootste deel van je kansen in het leven kan je zelf creëren. Je moet het alleen maar willen doen. Jaloers zijn op mensen die het ogenschijnlijk beter stellen laat zo’n zure indruk na…

  Wat betreft van partij veranderen: ik vind niet dat het niet moet kunnen maar ik kijk er wel met enige argwaan naar. Ik heb een politieke voorkeur ontwikkeld die niet die van mijn ouders was en ik druk het nog zacht uit. Ik heb wel grondig nagedacht over die keuze en heb nog geen redenen gezien om van gedacht te veranderen. Misschien moeten politiekers ook eerst grondiger gaan nadenken waarvoor ze écht willen gaan, alvorens een keuze te maken. Het zou de politiek alleszins geloofwaardiger maken.

 47. Rudy Flameng Zegt:

  Enerzijds veranderen politici, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van electoraal succes, van partij om zodoende de eigen kansen verkozen te worden te vergroten. Hierin verschilen zij niet van andere burgers die van werkgever veranderen omdat zij van oordeel zijn (1) onvoldoende doorgroeimogelijkheden/werkzekerheid te hebben of (2) dat de handelswijze van de werkgever niet strookt met hun persoonlijke overtuiging/aanvoelen. Politiek is een stiel en een politieke partij is een groepering binnen dewelke deze wordt uitgeoefend.

  Anderzijds maken de politieke partijen zichzelf belachelijk. Wanneer Groen! en Open VLD plotsklaps een kartel kunnen vormen en “common ground” vinden, weet iedereen dat dit een dure manier is om plat opportunisme te camoufleren. Bovendien, kan iemand mij in simpele bewoordingen uitleggen wat de 3 fundamentele wereldbeschouwelijke verschillen zijn tussen de zgn. traditionele politieke partijen? Ik durf het te betwijfelen. Het is dan ook onvermijdelijk dat indivduele leden, zelfs deze met naambekendheid, schipperen en schuiven.

  Uiteindelijk zullen de verkiezingen uitmaken of deze strategie zinvol is. Ik herinner mij de “BV-manie” van enige jaren geleden, toen op iedere verkiezingslijst opeens een Bekende Vlaming moet voorkomen, liefst op een verkiesbare plaats. Ik herinner mij ook dat dit geen onverdeeld succes was…

 48. Stef H Zegt:

  Vroeger was politiek veel duidelijker afgelijnd en had je de grote zuilen. Tegenwoordig is dat erg vervaagd en overlappen de partijprogramma’s elkaar en vind je meer veel gezamenlijke standpunten. Binnen elke partij heb je dan nog de verschillende strekkingen, zoals bij CD&V duidelijk is. De gemiddelde visies van partijen evolueren in functie van de grootte, de verjonging, de wijzigende maatschappelijke problemen…
  Kortom, dat iemand bijvoorbeeld van de meer rechtste hoek van een linkse partij overspringt naar de meer linkse kant van een rechtse partij is de logica zelve toch?
  Ik vind het constructiever dat iemand stelling inneemt en kiest voor een andere partij waar hij/zij zich op dat moment beter in voelt dan gefrustreerd in de partij te blijven en aan versnippering te doen. Dat komt beide partijen ten goede.

 49. Roger Zegt:

  Pol Van den Driessche was een groot partijganger. Hij liep van de ene partij naar de andere! (naar Wolfgang Eschker)
  Er is maar één enkele reden waarom zovelen van partij wisselen en dat is …opportunisme!

 50. Pieter DM Zegt:

  Veel partijen hebben geen ideologisch gegeven meer. Ik vraag me af of vele CDnV’er wel weten waarvoor alle letters staan? C: christelijk? Zonder zelf een oordeel te willen vellen over goed of slecht maar homohuwlijken? Abortussen? Minister van defensie volgt de leer van Christus? Ik denk dat Leonard een andere invulling zou geven aan de C! De D en de V komen in bijna alle partijen voor…alsof een partij kan getuigen niet democratisch te zijn? Maar wat is democratie als er ministers, voilkvertegnewoordigers,… zetelen die zelf nog nooit op een lijst hebben gestaan? Maar kennen we wel de harde werkers van de partijen? Zijn het niet de mediafiguren die onze aandacht enkel trekken. De tijd dat Vlaamse zangers op de verkieingslijsten stonden is gelukkig voorbij! Ik lees hier veel kritiek op Pol Van den Driessche, OK, stem er niet op. Maar wat met een Bert Anciaux. Plots ontpopt die zich als een echt socialist? Die heeft samengewerkt met Van Quickenborne in ID21! Wat een parcours is dat? En toch nog veel stemmen halen.
  Maar wat met niet verkozenen des volk die ook zetelen? Ik vraag me telkens af hoe die hard werkende partijmilitanten en die hardwerkende politiekers zich voelen na ze aan de kant geschoven worden door een onverkozenen. Van Velthoven bvb? Maar daar zijn voorbeelden van in alle partijen. Wanneer het dus voor de verkiezingen gebeurt is het nog democratisch, ga je niet akkoord dan stem je maar op iemand anders…als het nadien gebeurt dan sta je daar als kiezer. Pieter DM

 51. benny Zegt:

  Wie partijloos is mag gerust naar een partij gaan waar hij denkt van zijne mosterd te kunnen halen.Sommigen hechten totaal geen belang waar die partij voor staat. Zolang ze maar een goede plaats op de lijst kunnen krijgen en de kans dan groter is dat ze verkozen geraken..En wie denkt dat gemeentelijke verkiezingen verlopen zoals federale zijn blijkbaar aan het dromen. Dit is appels met citroenen vergelijken.Waarom en om welke reden zou ik voor iemand anders moeten gaan stemmen(als ik federaal een andere partij verkies) wanneer ik tevreden ben over het geleverde werk van het zschepencollege en mijn burgemeester.Gemeente politiek is van een totaal andere orde.Eens verkozen op de lijst van een partij zou men de terrm moeten uitdoen of anders u mandaat terug geven aan de partij.Wie afhaakt voor het einde van de rit doet aan kiezersbedrog. Helaas is er tot hier toe nog niemand gevonden om dit een halt toe te roepen.

 52. danny Zegt:

  Ppartijen convergeren (zeker op middellange termijn) naar elkaar, tegenstellingen en ideologieën worden (voorlopig) minder belangrijk.
  Korte termijn ideeën en populariteit overheersen in een concurrentie-opbod van verkiezingen die bijna jaarlijks plaatsvinden (als men de regeringsvormen niet langer trekt). Logisch dat hier veel geshopt wordt.

  Misschien moet men herbeginnen en individuen ipv partijen laten verkiezen. Deze kunnen die zich daarna groeperen rond gemene standpunten in een meerderheid. Dat (parlementaire) debat mag dan lang duren. Om met het systeem van de G1000 tussen de verkozenen in het parlement het regeerakkoord te schrijven kan dat nooit 540 dagen duren…

 53. Dick Taselaar Zegt:

  Men kan gerust stellen dat alle politici opportunisten zijn. Dit verklaart ook het relatief hoge percentage aan z.g. ‘zwevende kiezers’, die dan eens dit idool en dan weer dat volgen zonder zich werkelijk op de hoogte te stellen van het partij-programma van dat idool. Dit is eigenlijk erg jammer, omdat het de zin van de verkiezingen verarmt n.l. om op die partij te stemmen, wiens programma het meest met Uw overtuiging en wensen overeen komt waardoor werkelijk de wil van de meerderheid wordt vastgelegd.

  Wie of wat is daaraan schuld? Wel, dat zijn meestal de politici zelf, die alles met hun verondersteld charisma of ‘getapt zijn’ denken te overwinnen en zich dus duidelijk minder bekommeren om het programma hetwelk zij zeggen te vertegenwoordigen. Kan zo’n programma een kiezer geheel bevredigen? Wel, ik denk bijna nooit, want er staat bijna altijd wel iets in wat hij of zij minder aanstaat. Daarom spreek ik ook van het programma ‘welke het meest met Uw overtuiging overeenkomt’.

  Het zou een goede zaak zijn veel meer aandacht aan de partijprogramma’s te gaan schenken. Dat is iets wat de kiezer moet doen. Dat betekent dat hij of zij meer tijd zullen moeten besteden door de kretelogie van de politici heen te kijken en zich meer tot de feiten zal moeten wenden. Het betekent ook, dat politici zich meer zullen moeten bezinnen hun programma naar voren te brengen en de verschillende punten daarin te verduidelijken.

  Facit: Wanneer men dus thans in het algemeen klaagt dat de belangstelling in politiek ernstig is afgenomen, zullen de politici allereerst ‘de hand in eigen boezem dienen te steken’. Verder zullen ze een veel principielere houding moeten aannemen ten aanzien van uitspraken en afspraken.

 54. Guido.D Zegt:

  ‘k Denk dat er zeker een aantal opportunisten bijzijn : riant loon +vergoedingen+voordelen+vroeg pensioen én ze staan graag dichter bij de zon.

 55. Hugo Vanderhoeven Zegt:

  Kwatongen beweren dat in Vlaanderen de tekst op de verkeersborden ‘overstekend wild’ binnenkort zullen vervangen door het explicietere ‘overlopende gnoes’. Om dit te communiceren zullen enkele N-VA-aanwinsten in de Pappenheimers naar de gunst van de kiezers hengelen.

 56. RL Zegt:

  Overlopers zouden een legislatuur moeten wachten vooraleer ze zich terug ergens mochten kandidaat stellen.
  En toch nog stemmen op de overlopers dit zegt ook iets van de kiezers niet?
  Gelukkig is het stemmen op goedkope BV’s al gestopt.

 57. Jo Haazen Zegt:

  Wordt er te makkelijk van partij veranderd? Ja, vooral door strevers die niet beginselvast zijn en in de eerste plaats aan zichzelf denken. Voor hen wettigt het doel alle middelen. Daar zijn in alle talen duidelijke woorden voor.

 58. Linda Zegt:

  Ik vind als men zich niet meer kan vinden in zijn partij en niet meer openstaat voor de ideologie,van deze partij en zich beter kan vinden in de normen en waarden van een andere partij en/of de éérlijkheid van een partij ten opzichte van zijn kiesbeloftes en aan zijn kiezers,zie ik niet wat daar verkeerd aan is dus waarom niet.

 59. benny Zegt:

  @linda. je zou dus er geen enkel bezwaar tegen hebben dat een kandidaat die verkozen werd op lijst x mét het programma van lijst x er tijdens de lopende legislatuur zomaar overstapt naar een andere partij? Tja als (on) geloofwaardigheid kan dit nog tellen.En dan maar zagen dat meer en meer mensen zich beginnen afkeuren van de politiek.Kunt ge u niet meer vinden in de partij waar je werd verkozen geef dan u mandaat terug aan die partij zodat er iemand andershet werk van “de misnoegde” kan overnemen.Eerlijkheid duurtb voor mij nog steeds het langst.

 60. Ben Zegt:

  Als ik sommige reacties lees, dan ben ik verbaasd over de naïviteit van sommigen. alsof er ook maar 1 politieker van partij verandert omwille van inhoudelijke argumenten of gewijzigde levensbeschouwingen. Als een lid van het politicaille partijhopt dan is dit voor 1 en slechts 1 reden: postjespakkerij ! Iedere overstap wordt gewikt en gewogen, er worden beloftes gemaakt, er wordt gekeken naar de potentiële marktwaarde van de kandidaat … Ik denk niet dat Pol Van den Driessche getrouwheid heeft moeten zweren aan de beginselen van de NVA-ideologie. De enige afweging die Bart De Wever heeft gemaakt is: hoeveel stemmen haalt PVdD binnen de komende verkiezingen ! Een nieuwe politieke cultuur ? Geen partij van verzuurde malcontente postjespakkers ? Ik twijfel er er niet aan, ik ben het zeker.

 61. miel de bruyn Zegt:

  @benny, draai de rollen eens om.
  Wanneer het partijprogramma van voor de verkiezing niet gevolgd wordt bij een regeringsvorming, is het toch logisch dat mensen die meer beginselvast zijn zich van die partij distancieren?
  Eerlijkheid duurt voor mij ook nog steeds het langst.

 62. P. Smets Zegt:

  @ miel de bruyn

  we zullen de rollen nog eens bekijken: Bracke gooit de partijkaart van de linkse SP-A in de vuilbak en tafelspringt naar het ultra-liberale NV-A. Peumans begint zijn loopbaan bij AMADA (daar moet ik geen tekening bij maken zeker?) en zal ze eveneens beëindigen bij de nationalisten van de NV-A. Noemt u dat beginselvastheid van hogergenoemden?

  @ linda

  gelooft u echt dat al die voormalige ‘die-hard linkse rakkers’ de Heilige Geest hebben zien neerdalen en zich nu bekeerd hebben tot het ware geloof? U maakt zichzelf wat wijs. Gebrek aan inhoud, persoonlijkheid en eigen visie noem ik dat.

 63. Dominique Deruyck Zegt:

  Een politcus die zich verkiesbaar stelt voor een mandaat bij een partij en een ander mandaat opneemt of verandert van partij, breekt het engagement met zijn kiezers. Democratie werkt anders.

 64. Pieter DM Zegt:

  Kim Geybels zou naar SPA gaan….wie schrijft hier over geloofwaardigheid?

 65. Steve De Pooter Zegt:

  uit eerdere reacties begrijp ik dat de meeste kiezers opnieuw hardliners in de politiek willen zien staan… be carefull what you wish for!!!

 66. benny Zegt:

  @Pieter Dm.In al mijn vorige posts heb ik steeds geschreven(als ge ze gelezen hebt) dat al wie partijloos is het recht heeft van zich aan te sluiten bij een partij die voor hem of haar het best geschikt lijkt. Voor mij geen enkel probleem. Dit heetb totaal nuiks meer te maken met geloofwaardigheid. u opmerking daaromtrent is dan ook totaal van de pot gerukt.Of zou mvr. geybels dan volgens jpu niet meer aan politiek mogen doen. Bij mijn weten heeft mvf geybels het spel toch eerlijk gespeelt en is niet overgelopen naar een andere partij ondertussen. Of heb ik het mis?Als je achter die “geloofwaardigheid” een ? zet dan mag je ook gerust bij de kandidaten die zich tot de nv-a bekeerden ook een groot ? zetten.Of zijn die mischien van een andere orde?

 67. Pieter DM Zegt:

  Dag Benny,

  Het veranderen van partijen is op zich geen probleem, en zoals ik al zei, voor de verkiezingen dan kan het volk zelf beslissen. Natuurlijk zijn er toch een paar verschillen tussen partijen waardoor de onderlinge switch toch net iets moeilijker ligt. Laten we toch ook de reden van mevr. Geybels vertrek niet vergeten. Indien ze zelf volledig onschuldig is, getuigt het van weinig inzicht om u tot zulke zaken te laten verleiden…is dat wat de politiek dan nodig heeft? Dezelfde analyse maak ik ook bij B. Anciaux,… Maar u mag voor mijn part ook een ? stellen bij alle nieuwe “aanwinsten” bij N-VA. Dat is een gezonde reflex die ik ook maak….misschien doet de voorzitter dat ook en wil hij daarom nog geen regeringsdeelname? Misschien eerst iedereen op één lijn krijgen? (democratich hé) Laat dat nu het probleem zijn bij vele andere waardoor we vaak interne ruzies zien…geloofwaardigheid, doortastend? Zelf stem ik altijd op personen en nee, niet op BDW,…maar het probleem is, wie geen politiek volgt enkel de mediafuguren kent, terwijl er in alle partijen goede, verstandige verkozenen zitten die hard, hard werken. Maar vaak komt de partijlijn bovendrijven….we zullen bvb zien wat het verschil zal zijn met Tobback ipv Gennez die zeker niet iedereen op 1 lijn kreeg! De Bruyn zal daar dankbaar gebruik van maken…versnippering langs linkse zijde…nog een partij erbij…nog complexer…Prettig weekend nog! Pieter DM

 68. RL Zegt:

  Waarom loopt (de politieker +partijen)men langs alle kanten de kantjes er af om er bij te horen en zoveel mogelijk stemmen te halen hoe en met wie dat maakt niet uit?BV’s- overlopers -zelfs sportlui hoe laag kan men vallen ge zit wat er van gekomen is.
  De politieke partijen krijgen van de staat dus van de kiezers hun geld (belastingen)een vergoeding per stem weet u wel.
  Dus overlopen maar om de inkomsten van de partij te verhogen en nog meer in de zakken van de naieve kiezer zitten die toch stemmen op de overlopers .
  Lukt dat niet dan maar een nieuw partij oprichten zeker?
  Dat begrijp ik dus niet van de kiezer hebben dan enkele partijbonzen alles te vertellen?
  Wel maak dan de kieslijsten veeeeeeel korter en plaats overlopers is op een onverkies bare plaats ge zult wat meemaken .

 69. Linda Zegt:

  P.Smets en Benny,

  Begrijp ik het verkeerd of hebben jullie het over de stap in het algemeen ? al heb ik heb het gevoel dat jullie enkel reageren op personen/ en op de man spelen die overstap naar N-VA maken.

  Maar velen hebben het Pol Van den Driessche al voorgedaan en die hebben zich niet aangesloten bij N-VA zoals bv A.Turtelboom , Bert Anciaux en nu Kim Gijbels. Bekijk de politieke levensloop van Vincent van Quickenborne eens.

  Mijn mening over een overstap blijft al bij al objectief !

  Mvg,
  Linda

 70. benny Zegt:

  @linda. als men zich niet meer kan vinden………………. enz.Natuurlijk mag men van partij veranderen maar dat was niet mijn punt. Mijn vraag was of je er geen probleem mee hebt om van partij te veranderen tijdens de lopende legislatuur zonder dat betrokkene zijn mandaat terug geeft? graag u standpunt daarover. Met de overgang van pvdd heb ik helemaal geen probleem. Die was partijloos.Die man mag gaan naar de partij van zijn keuze. En als de door u aangehaalde personen ook ooit partijloos waren toen ze overstapten is er geen vuiltje aan de lucht.Van partij veranderen voor dat de rit uit is kan. Maar dan u mandaat inleveren bij de partij die je verlaat. Dit is het spel eerlijk spelen en kan men u achteraf niks aanwrijven of verwijten.

 71. P. Smets Zegt:

  @ Linda

  Ik vind tafelspringen in het algemeen verwerpelijk. Als iemand naar een andere partij overstapt is dat diens persoonlijke keuze, tot daar aan toe, maar het gaat nu (en in het verleden!) meestal om postjespakkerij en plat opportunisme.

  Mijn punt is echter dat NV-A op dit punt niet maagdelijker is dan andere partijen (lees: ze pakken binnen wat ze maar kunnen krijgen om hun marktaandeel te vergroten) en dat de partij-ideologische levensloop van sommige van haar recente of minder recente aanwinsten op zijn minst kronkelig te noemen is. Verwonderlijk, voor een partij die claimt ‘rechtlijnig’ te zijn. En allicht zijn vele rechtgeaarde NVA-ers binnenkort een paar illusies armer, want de kruik gaat zolang te water tot ze breekt.

  Met vriendelijke groet

 72. Linda Zegt:

  Benny ivm het mandaat kan ik u volgen, dan zou je het kaf inderdaad van het koren kunnen scheiden. Ik denk niet dat de namen door mij genoemd partijloos waren na hun overstap.
  @ P.Smets dat u dat u het verwerpelijk vindt is uw mening en ik kan daar mee leven maar om te stellen dat N-VA zo maar iedereen binnen pakt om maar binnen te kunnen krijgen dat vind ik van uwentwege iets te kort door de bocht, ik krijg de indruk dat dit voor u en velen enkel voor N-VA telt en u dan gebruik maakt van “maagdelijkheid of rechtlijnig” daarom vind ik het weinig objectief. Objectiviteit da

 73. A. De Vries Zegt:

  Op zich is hetn iet abnormaal dat iemand in de loop van zijn of haar leven ideologisch een ander inzicht krijgt en zich op een bepaald moment dus meer bij een andere partij of stroming thuis voel. Ik kan daar dus objectief geen bezwaar tegen maken.

  Waar ik echter wel de buik van vol heb is mensen die hun mandaat bij een dergelijke overstap behouden. Tenzij ze duidelijk als onafhankelijke naar de kiezer zijn gestapt en zich daarna bij een fractie aansloten, zijn ze deels op krachte van hun partij verkozen. Het is dan ook onkies om niet meer tot die partij te willen behoren, maar wel nog het zitgeld of loon voor het mandaat te willen opstrijken.

  Nog onfrisser is het onstichtelijke tafereel van ‘overlopers’ die dagenlang onderhandelen over een positie die hen een nieuw mandaat garandeert. Niet zelden daarbij mensen die hun sporen binnen de patij verdiend hebben opzij dringend.

  Toch bizar dat de politieke klasse (en ik kijk hierbij naar ALLE partijen) zich maar blijven afvragen waar het kiespubliek de ‘populistische’ gedachte vandaan haalt dat postenpakkerij voor hen belangrijker is dan ideologie?

 74. Ruben De Vooght Zegt:

  Maakt het eigenlijk iets uit voor welke partij we stemmen?

  We gaan de verkeerde kant op in ons land. Dat op zich is al langer een feit, maar tot nu toe hebben wij dat als bevolking altijd graag door de vingers gezien. We werken bijna zeven maanden voor de staat, maar kopen graag eens iets ‘zonder factuur’. We laten ons door zes regeringen eigenlijk niet besturen, maar af en toe gaan we bij de lokale politicus vragen of die iets ‘kan regelen’. We geven graag kritiek op de Rode Duivels, maar voelen ons Belg als Gilbert het seizoen van zijn leven rijdt. Straks vieren we als Nys wereldkampioen wordt, maar noemen we Stybar een halve Belg als hij de beste zou zijn.
  We klagen over veel, maar we werken hard en we amuseren ons collectief ook wel. We vinden dat er te veel immigranten zijn die onze taal niet spreken, maar we plooien ons allemaal graag dubbel om iedereen in zijn taal of met handen en voeten gastvrij te ontvangen.
  Als land en als volk zijn we een samenraapsel. We missen de identiteit van pakweg de Engelsen, Fransen en Duitsers, en we zijn door zowat half Europa bestuurd geweest in het verleden. Af en toe hebben we ons eens gewapend verzet, maar over het algemeen trokken we ons eigenlijk niet zo heel veel aan van wat er boven ons hoofd gebeurde. De ‘Belgen’ zijn heel vaak gewoon hun ding blijven doen, zonder veel gemekker.
  Zolang de kermiskoersen bestonden, de lokale voetbalploeg bleef bestaan en we af en toe eens parkeerden waar het niet mocht zonder een boete te krijgen, bleef het plezant. Dat die kermiskoers vaak ‘geregeld’ werd, is niet zo erg. Die voetbalploeg draait op het zwarte geld van de lokale mecenas, maar we hebben er ook plezier in, dus tot daar. “Tenslotte geeft die mens op die manier iets terug, is het niet? Bovendien, de trainer van de ploeg is ook de lokale agent, die me geen boete gaf omdat ik fout parkeerde. Ik trakteer hem op de volgende match wel eens een pintje…”
  Helaas, het gaat de verkeerde kant op. Niet zozeer met ‘ons’, ‘de mensen’, ‘de Belg’. Het gaat de verkeerde kant op met het algemene gevoel van welbevinden in dit land. De lokale politie geeft geen boetes meer. Vandaag wordt een foto genomen door iemand anders die afhangt van een externe firma en waar niet mee te spreken valt. Het zwarte geld wordt opgepot in plaats van lokaal geïnvesteerd. Koersen rond de kerktoren kan bijna niet meer, want organisaties worden gefnuikt door een teveel aan regels. Zelfs de oude seingevers moeten een cursus volgen, godbetert.
  We verdragen veel. Altijd al. Maar stilaan groeit het ongenoegen. Alweer langer werken? Nou ja dan, we zijn al lang tevreden dat we kunnen werken. Allemaal staatsbons kopen om Leterme te redden? Het is goed. Tenslotte hebben we die mens een tijd terug zodanig uitgespuwd dat we dit nu wel kunnen opbrengen. Niet meer roken in cafés? God ja, dan zetten we ons wel buiten, het is toch goed weer voorlopig.
  En toch… . Dat we 541 dagen zonder regering niet bestuurd werden, viel nog mee. De boel bleef draaien. Dat de daaropvolgende regering bestaat uit alle mensen waar we NIET voor stemden, valt al een beetje tegen. Dat die overal besparen, dat zagen we wel aankomen. Het zijn moeilijke tijden.
  Toch gaat het bergaf. Motorrijders zouden eigenlijk beter binnen blijven, of ze moesten al helemaal ingepakt zijn. Rokers ook, maar die worden uitgekleed. Ons geld gaat naar bonussen en premies van malafide bankmanagers. De heilige Drievuldigheid van de NMBS moet nu toch eens durven de waarheid onder ogen zien, zou je denken. Bijna een miljoen euro investeren in een systeem om ons meer snelheidboetes te geven op de snelweg? Terwijl we zigzaggen tussen de putten rijden we niet echt veel te snel. Iedereen levert in, maar zichzelf geven ze 8% opslag? Of hoe zat het ook alweer? Als Di Rupo het uitlegt is het ook zo moeilijk te begrijpen natuurlijk.
  We mogen bijna niks meer. We kunnen steeds minder en we moeten steeds meer. Ik ben geen revolutionair en ik hoop dat alles vanzelf wel goed komt, maar ik vrees er voor. Stiekem hoop ik dat de druppel straks de emmer eens doet overlopen. Dat er een signaal komt. Dat we ons toch eens collectief kwaad maken. Ik hoop ook dat we weer een klein beetje terugkeren naar ‘ons systeem’, waarin er altijd wel iets te regelen viel.
  Ik hoop vooral, maar ik vrees nog net iets meer tegenwoordig.
  Ruben De Vooght, Tielt, 16 januari 2012

 75. Stijn Buntinx Zegt:

  Tijdens een huidige legislatuur zou er niet van partij mogen veranderd worden. Want veranderen tijdens een legislatuur is eigenlijk kiezersbedrog. Is iemand het niet meer eens met de partij waarvan hij of zij lid is, moet hij of zij bij het indienen van zijn lidkaart onmiddellijk al zijn of haar politieke functies stopzetten. Hij of zij zal dan opgevolgd worden door een opvolger van de partij die hij of zij verlaten heeft. Bij de eerstvolgende verkiezing kan hij of zij zich dan opnieuw kandidaat stellen (al lijkt mij zijn of haar geloofwaardigheid 0,0 te zijn)

  Maar ja de politici hebben geen gezond verstand en van zelfkritiek hebben ze al zeker geen kaas gegeten.

 76. Vik Eggermont Zegt:

  Die lui doen enkel aan partijpolitiek shoppen, en “toevallig” gaan ze altijd naar partijen die het in de opiniepeilingen goed doen. Mijn stem krijgen ze in elk geval niet.

 77. BenB Zegt:

  Het regelmatige overstappen en wissels tussen partijen bewijst enkel dat er geen lijn meer te trekken is in ons politiek landschap. Gisteren zo, vandaag anders en morgen wie weet… Van mij mogen zij wisselen zoveel ze willen echter moet hun verdiende plaatsje binnen de partij waaruit ze vertrekken toegewezen aan partij-trouwe leden. Geen sprake van om het stoeltje mee te nemen naar de volgende partij.

  Onze politiek is ziek, er is geen enkele houvast meer inzake keuzes die de kiezers hebben geuit. Nu zit iedereen op de kap van BDW, mocht hij morgen naar CD&V of VLD vertrekken zou hij dan ineens toch “ne goeie” worden… belachelijk.

  Verkozenen die tijdens een legislatuur de handdoek in de ring gooien om god weet welke reden moeten voor mijn part geschrapt worden van de lijsten tijdens de volgende verkiezingen. Het gaat voor mij niet op dat men zich verkiesbaar stelt, verkozen wordt om er dan niets mee te doen of zich terug te trekken wegens onenigheid ! verkozen = doen, zoniet schrappen ! verbod op deelname aan volgende verkiezingen, punt. Je zal zien dat er veel minder moeilijk zal gedaan worden, veel redelijker standpunten zullen uitgesproken worden en vooral een veel duidelijker politieke omgeving zal ontstaan.

  … hoop ik …

 78. Wim Vander Cruyssen Zegt:

  Er wordt inderdaad veel getransfereerd in onze Belgische politiek. Het lijkt wel een plaag te zijn. Dat heeft natuurlijk veel van doen met ons ontspoorde politieke systeem. Er zijn gewoon teveel politici per inwoner. Honderden, zelfs duizenden politici leven van en voor de politiek en het is onmogelijk voor hen allemaal goed te doen. Bovendien lokken politieke partijen graag andere politici, omdat het hen een populair imago geeft. En alle partijen hebben boter op het hoofd. De perceptie bij de bevolking wordt er natuurlijk niet beter op. Zeker als politieke transfers het tot minister schoppen. Voor Jan modaal wordt het op de lange duur één pot nat, hetgeen natuurlijk de anti-politiek voedt.

Plaats een antwoord op het bericht